Strona głównaO projekcieRekrutacjaKadra projektuGaleriaKontakt

         
   

Praaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Rekrutacja do projektu „Szkoła równych szans!”

Gmina Sierpc ogłasza rekrutację do projektu „Szkoła równych szans!"

Głównym celem projektu jest podniesienie, w okresie 01.07.2017r. – 30.06.2019r., kompetencji kluczowych, kształtowanie postawy kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i przedsiębiorczości wśród  uczniów  szkół publicznych poziomu podstawowego
i gimnazjalnego z terenu Gminy Sierpc, ułatwiających im przyszłe funkcjonowanie w systemie edukacji i na rynku pracy.

Projekt skierowany jest do 128 uczniów i uczennic (64 dziewcząt i 64 chłopców) ze Szkoły Podstawowej w Bledzewie,  Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym,  Szkoły Podstawowej w Goleszynie,  Szkoły Podstawowej w Sudragach. 

W ramach projektu realizowane będą  następujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów:

1.   Moduł dydaktyczny – ścieżka kompensacyjna i rozwojowa bezpośrednio wspierająca proces edukacyjny uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych;

2.   Moduł inspiracyjny – indywidualne wsparcie uczniów wg zdiagnozowanych potrzeb (m.in. wsparcie psychologiczne, doradcy edukacyjno – zawodowi, logopedyczne);

3.   Moduł rozwojowy – wzmocnienie potencjału społecznego, kształtowanie właściwych postaw uczniów;

4.   Wyjazdy edukacyjne - 2 wyjazdy jednodniowe oraz 1 wyjazd trzydniowy.

Kandydaci i kandydatki zobowiązani są do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które dostępne są w sekretariatach szkół oraz na stronie  www.szkolaszans.gmina.sierpc.pl

Wypełnione i podpisane dokumenty przyjmowane będą w terminie od  31 sierpnia 2017r. do 15 września 2017r. w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie lub biurze projektu.

Biuro Projektu: Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym
ul Szkolna 2, 09-200 Sierpc 
Tel.: 24/275-15-31, Fax: 24/275-15-31

                          

Rekrutacja trwa od 31 sierpnia 2017r. do  15 września 2017r

 
 

- Konferencja inaugurująca projekt  edukacyjny "Szkoła równych szans"

-Trzydniowy wyjazd edukacyjny

   
     
  Dokumenty rekrutacyjne

Materiały promujące projekt

▪ Informacje prasowe

▪ Szkoły realizujące projekt - prezentacja

   
     
  BIURO PROJEKTU

Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym
ul. Szkolna 2
09-200 Sierpc
woj. mazowieckie
tel., fax 24 275 15 31
szkolarownychszans1@gmail.com